สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม

เตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม

สำหรับท่านที่ปรารถนาร่วมเรียนรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรม สร้างสมบุญกุศลที่บ้านเมตตาธรรม ตามรายละเอียดและกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงต่างๆ ขอให้ท่านได้เตรียมกายและจิตใจของท่านให้พร้อมเพื่อในขณะที่เข้ารับการเรียนรู้จะได้ไม่มีความกังวลใจ ดังนี้ค่ะ

  1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  แต่สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติครั้งแรกทางพุทธสถานขอสงวนสิทธิ์ในการสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อในภายหลัง
  2. การแต่งกาย  ขอความร่วมมือท่านแต่งกายด้วยชุดที่เรียบร้อย สุภาพสีขาว ซึ่งชุดเนกขัมมะ ตามแบบทั่วไปคือเสือคอกลมแขนกระบอกและกางเกงสีขาวทรงกระบอก ทั้งหญิงและชาย และขอความเมตตาท่านงดเว้นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดรูป มีลูกไม้ และบางเกินไป หากเป็นเสื้อยืดต้องไม่สั้นและรัดมากเกินไป
  3. การรับประทานอาหร  ทางพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม มีอาหารสำหรับบริการท่าน ในรูปแบบโรงทานบ้านเมตตาธรรม ซึ่งเป็นอาหารปกติ ไม่ใช่อาหารเจ แต่หากท่านใดรับประทานเจ ก็ขอให้ท่านได้แจ้งฝ่ายทะเบียนด้วยเพื่อแม่ครัวจะได้จัดให้ท่านได้ถูกต้อง
  4. สถานที่นอนและเครื่องนอน ทางพุทธสถานมีอาคารนอนรวมที่แยกหญิงและชาย นอกจากนั้นแล้วสำหรับในกรณีที่จำนวนเกินพื้นที่ ก็มีบ้านของผู้ปฏิบัติธรรมที่บ้านเมตตาธรรมอีกกว่า 20 หลัง รองรับได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปหาเช่าที่นอนภายนอก และสำหรับท่านผู้ชายสามารถนอนในพระมหาเจดีย์ได้
  5. ในระหว่างการฟังบรรยายธรรม ทางพุทธสถานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ทางพุทธสถานยังไม่มีซีดี จำหน่าย ดังนั้นขอความเมตตาท่าน นำสมุดบันทึกมาด้วยเพื่อบันทึกข้อธรรมที่ท่านสนใจนำไปปฏิบัติ
  6. ทางพุทธสถานไม่มีวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังจำหน่าย ไม่มีการดูดวง ไม่มีการเจิม ทำนายต่างๆ มีแต่เพียงการเรียนรู้ธรรมะเพื่อการปฏิบัติเท่านั้น โดยบางครั้งจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นขอความเมตตาท่านที่สนใจในเรื่องดังกล่าวนี้โปรดเข้าใจและปฏิบัติตาม
  7. การเดินทาง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ(link)
view