สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี

       1. วันพลังงาน (ฉุดนรกสู่สวรรค์) ในระหว่างช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี คือวันที่ 30 – 31 ธันวาคม และ 1- 3 มกราคม ของทุกปีโดยจะเป็นวันนัดหมายรวมตัวของเหล่าพลังงานผู้บริสุทธิ์และรวมถึง ทุกๆคน ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อขอรับพลังบุญอันประเสริฐให้กับตนเองได้เริ่ม ต้นวันใหม่ของปีใหม่ ตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว 

       2. การปฏิบัติเนกขัมมะประจำปี  ในระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน ของทุกปี เป็นระยะเวลา 7 วัน สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ในวันนี้จะไม่มีพิธีการทางศาสนาใดๆมารบกวนเวลาในการปฏิบัติของท่าน

       3 วันบรรพบุรุษของพระมหาเจดีย์และบรรพบุรุษของชาติ ในวันที่ 18 – 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นงานทำบุญใหญ่ประจำปีที่จัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวมกันถึง 6 วัน  โดยวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันบรรพบุรุษของพระมหาเจดีย์ จะมีกิจกรรมการถวายผ้าป่าสร้างพระมหาเจดีย์เพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งถึง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และในช่วงตลอดทั้งงานจะมีกิจกรรมสำหรับบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี  และในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราช ถือเป็นวันมหาบรรพบุรุษของชาติ ทางพุทธสถานฯ ได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและการบวงสรวงพระมหาราชทั้ง 3 พระองค์ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระปิยะมหาราช และในตลอดระยะเวลานี้อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะบ้างเป็นบางเวลา แต่ก็สามารถจะนำทางให้ได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

       4 วันต้นกำเนิดพระมหาเจดีย์ คือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี (วันลอยกระทง) เป็นวันที่กำเนิดเสาเอกของพระมหาเจดีย์แบบจำลองของสวรรค์ขึ้นในครั้งแรกคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 และในวันเดียวกันนี้ของทุกปี ทางพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมรักษาศีล พร้อมทั้งการบวงสรวงอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินและเหล่ามหาเทพมหาพรหม เทวบุตรเทวดา นาคีนาคาทั้งหลาย พร้อมทั้งมนุษย์และเหล่าบรรพบุรุษ ร่วมสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย และร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ให้สำเร็จผล

view