สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ถวายกฐินประจำปี 2556

ถวายกฐินประจำปี 2556

หลังจากวันออกพรรษในปีนี้ (2556) ทางพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม ได้จักให้มีการถวายมหากฐิน ณ วัดดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยได้กำหนดวันดีคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันรวมจัวกันของเหล่าญาติธรรมจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อร่วมกุศลในกองบุญกองใหญ่นี้ ซึ่งทุกท่านต่างมีความปิติยินดี ต่างเตรียมพร้อมเพื่อการถวายมหากฐินครั้งนี้สำเร็จผลดังตั้งใจ

โดยวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันถวายเพื่อที่จะสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัด เนื่องจากของเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดความแข็งแรง ดังนั้นทางคณะผู้ปฏิบัติธรรมต่างได้ร่วมจิตร่วมใจกัน เพื่อให้โครงการนี่้สำเร็จ และทุกคนต่างปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการถวายกฐิน นั้นมีอานิสงค์มาก หากตั้งจิตทำด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ และทรัพย์อันบริสุทธิ์แล้วไซร้ หากแม้นปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วย่อมสำเร็จผลแน่นอน

ในโอกาสนี้ทางพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมหากฐินในครั้งนี้ ทั้งท่านที่มาและท่านที่ไม่ได้มาก็ขออานิสงค์แห่งกองมหากฐิน ส่งผลให้ท่านทั้งครอบครัวสำเร็จผลดังที่มุ่งหมายทุกประการเทอญ...สาธุค่ะ

     

ขบวนอัญเชิญองค์กฐิน จากพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม สู่วัดบ้านดอนแก้ว วันที่ 10 พ.ย.2556 เวลา 15.00 น.

  

บรรยากาศภายในวัดดอนแก้ว กับกองมหากฐิน...

  

พระประธานอายุเก่าแก่ และเหล่าญาติธรรมที่มาร่วมงานจำนวนมาก

  

โมทนาสาธุการกับทุกกองบุญของทุกๆท่านค่ะ...แล้วปีหน้าพบกันใหม่

อานิสงค์ของการทอดกฐิน ..

view